Delta i doktorgradsprosjekt i palliasjon?

Lever du med en livstruende syk forelder eller har opplevd å miste en forelder i løpet av de siste 6 månedene? – en forespørsel til barn/ungdom og unge voksne  om å delta i en studie.

Mitt navn er Emily Bergersen. Jeg er utdannet sykepleier og jobber som høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet. Jeg er også ansatt ved Karlstads Universitet (Sverige) hvor jeg gjennomfører mitt doktorgradsprosjekt innenfor palliasjon.

Doktorgradsprosjektet fokuserer på barn/ungdommer og unge voksnes opplevelser og erfaringer av det å ha levd med en alvorlig syk forelder. Jeg ønsker å hente frem deres tanker på hvordan dere har opplevd å bli møtt av fagpersoner rundt dere, med fokus på hva dere opplevde som bra og hva dere eventuelt savnet. Kunnskapen kan hjelpe andre i samme situasjon og den kan bidra til bedre oppfølging av de som lever med en forelder med en alvorlig kreftdiagnose.

For å kunne få svar på de spørsmålene jeg har, ønsker jeg å intervju barn mellom 12 og 15år, ungdommer mellom 16 og 18 år, og unge voksne mellom 19 og 24 år. Dersom noen under 16 år ønsker å delta, trenger jeg også et samtykke fra en forelder.

Intervjuene vil fortrinnsvis foregå i grupper med jevnaldrende- men dersom noen ønsker et individuelt intervju finnes det også mulighet for det. På grunn av pågående pandemi, planlegges det for at intervjuene foregår over digitale kanaler, slik at dere har mulighet til å delta hjemmefra.

Dersom du synes dette kan være interessant og ønsker mer informasjon, ber jeg deg om å kontakte meg enten på mailadresse ; emily.bergersen@kau.se, eller på mobilnummer; 48053254.

Det at du tar kontakt, setter ingen forpliktelser til videre deltakelse.