Debatt på edderkoppen scene 22. september. Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

Debatt 22.september på Edderkoppen Scene

Foreningen for barnepalliasjon FFB vil arrangere en viktig debatt i Oslo basert på Stortingsmelding 24 «Lindrende behandling og omsorg». Debatten finner sted den 22.september på Edderkoppen Scene, Scandic St.Olavsplass kl 18.00. Vi har invitert sentrale Stortingsrepresentanter, barnelegeforeningen og barnesykepleierforbundet. Debatten skal ledes av tidligere helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Debatten vil først og fremst handle om barnepalliasjon. Svarer meldingen på de utfordringene vi har? Hva er bra, og hva burde bli enda bedre? Hva er våre ønsker for Stortingets behandling av meldingen til høsten? Og hva tenker de stortingspolitikerne som nå har ansvaret for behandlingen i Stortinget?

FFB er opptatt av helhetlige gode palliative tjenester til sårbare barn og deres familier. Dette er barn og familier med høyst ulike behov. Vi mener barnehospice er en del av slik helhetlig tjeneste - for noen. Det betyr ikke at barnehospice er svaret på alt. Derfor er vi også opptatt av gode kommunale tjenester, gode barneavdelinger på våre sykehus og barnepalliative team i alle helseregionene – for å nevne noe.

Vi legger opp til en livestream og corona tiltak

Foreløpig vil debatten kun foregå digitalt. Det er mye usikkerhet rund et fysisk arrangement på grunn av corona og vi vil vurdere hvordan vi skal åpne opp for publikum fortløpende.  Deltakere i panelet og andre inviterte vil være fysisk tilstede. Det blir lagt opp til og gitt muligheten for å engasjere seg digitalt.

I utgangspunktet vil debatten og arrangementet foregå live og man kan følge den direkte på vår Facebookside .  

Vi vil også oppdatere de som har meldt sin interesse for arrangementet på FB siden her . Følg med.