Børre skal lede Norges aller første barnehospice

- Vi har brukt lang tid på denne ansettelsen og vurdert en rekke sterke kandidater. Børre har utmerket seg som en erfaren leder og brennende engasjert person. Vi er glade for at han tar på seg denne enorme oppgaven, sier generalsekretær i Foreningen for barnepalliasjon (FFB), Natasha Pedersen.  

Børre Nedrejord Rakstang begynner i stillingen 1. oktober, litt over seks måneder før Andreas hus åpner dørene for alvorlige syke barn og familier fra hele Norge. Han kommer fra jobben som rektor ved Langenes barneskole, har en master i ledelse - med hovedfokus på profesjonsfaglig utvikling, og deltar i Kristiansand kommunes mentorprogram.  

- Jeg gleder meg til å fordype meg i et nytt, avgjørende viktig felt, som betyr så mye for så mange. Å lede Norge første barnehospice er en stor ære og et enda større ansvar, sier Rakstang.  

- Andreas hus blir et viktig tilskudd til dagens tilbud til alvorlig syke og døende barn og familiene deres. I tillegg skal vi videreutvikle mange av aktivitetene og tjenestene som til nå har vært drevet direkte av foreningen. Jeg skal lede et lag av erfarne og drivende dyktige medarbeidere, og mange nyansatte, engasjerte fagfolk, sier Rakstang.  

Andreas hus blir en egen virksomhet under Foreningen for barnepalliasjon. Rakstang vil rapportere til styret og generalsekretæren. Andreas hus er et supplement til dagens barnepalliasjonstilbud i Norge, som drives ideelt og uten kostnad for familiene. Det vil tilby familieopphold, ventesorgweekend, helgesamlinger, informasjon og veiledning for alvorlige syke barn og deres pårørende. 

- De siste årene har vært utrolig hektiske, med byggingen av Andreas hus, alle løpende aktiviteter og kommunikasjonsarbeidet vårt samlet i én liten virksomhet. Nå får vi to klart definerte virksomheter. Det blir ikke mindre travelt nå, men jeg ser frem til å igjen kunne fokusere mye mer på hele feltet, sier Pedersen.  

SKAL LEDE ANDREAS HUS: Børre Nedrejord Rakstang er ny daglig leder på Norges første barnehospice

- Det har skjedd utrolig mye bra for omsorgen for døende barn de siste årene, men det er fortsatt langt igjen. I årets statsbudsjett lå det 6,9 millioner til barnepalliative team i de regionale helseforetakene, når de som står midt i det sier behovet er ti ganger så stort. Det mangler konkrete nasjonale grep og tiltak for å få et likt og forutsigbart tilbud for barn og familier over hele Norge. Vi snakker fortsatt for lite om død og sorg, både i politikken og i dagligtalen, sier Pedersen.  

Foreningen for barnepalliasjon er en landsdekkende frivillig organisasjon, som driver en ideell virksomhet og er finansiert av staten. Hele tilbudet vil være gratis for dem som kommer til huset eller får bistand og oppfølging hjemme. 

Modellen med barnehospice er velprøvd i Europa ellers. I Tyskland har de 18 barnehospicer i dag. I Sverige åpnet landets første hospice allerede i 2010, og Danmark har allerede åpnet to. Disse er en helt naturlig del av det direkte tilbudet til døende barn og familiene deres, men bidrar også med kompetanse, erfaring og utdanning som kommer enda flere til gode. Andreas hus skal jobbe etter samme modell.  

Omgivelsene på og omkring Andreas hus vil være minst mulig sykehuspreget. Huset har arkitektur, interiør, estetikk og et personale som styrker verdighet og respekt, lindrer lidelse, og gir veiledning, trøst og støtte i prosessen frem mot døden og i tiden etterpå.   

Andreas hus nærmer seg ferdig, og fra januar 2023 ønskes familier fra hele landet velkommen

På Egsjordet, like utenfor Kristiansand, nærmer byggeprosessen av Norges første barnehospice seg en avslutningsfase. Les siste oppdatering her.