Boka "Berørt" får strålende omtale hos barnelegeforeningen

Ventesorg er et begrep som, ble introdusert i Norge av Natasha Pedersen via Foreningen for barnepalliasjon (FFB) i 2010. Ordet er direkte oversatt fra det engelske ordet «anticipatory grief». Begrepet har vært i bruk lenge internasjonalt, og beskriver en sorg som oppstår når en pasient eller pårørende «venter» et dødsfall eller har fått en alvorlig diagnose. I vår kom vi med den første boken om dette temaet som var et resultat av et prosjektarbeid.

I barnelegeforeningens siste tidsskrift (Paidos) fikk boken "Berørt- historier om ventesorg" fantastisk omtale. Den blir  anbefalt til behandlere og pleiepersonale som treffer familier i krise, og også til  familier i krise, og som er i en ventesorg. Universitetet i Agder (UIA) har også satt boken opp som pensum på videreutdanningen for lindrende omsorg.

Du kan lese mere om bokomtalen i Paiods  her

Boken kan kun bestilles i vår nettbutikk  her