Björg Thorhallsdottir ambassadør for FFB

Den kjente kunstneren Björg Thorhaldsdottir er blitt Foreningen for barnepalliasjon FFB sin ambassadør. Hun har gjennom de siste par årene engasjert seg i FFB sitt arbeid.

De siste årene er Björg blitt en etterspurt inspirator og foredragsholder, og hun snakker gjerne om lykke, sorg, mot og livsglede.

Hun har bidratt med kunst til inntekt for FFB sitt arbeid "Hjerter Med Vinger" samt også nå bidratt i boken til FFB om ventesorg, som kommer i slutten av januar.

Hun ønsker nå å bidra ytterlig og alle som tegner NYTT støttemedlemskap for 2017 frem til 15.februar får  ett eksemplar av "Min Tid 2017"  Du kan tegne medlemskap her

I anledningen den første nordiske konferansen i barnepalliasjon som FFB arrangerte i Oslo 2015, deltok Björg med å fortelle om hennes engasjement.

 

Björg Thorhaldsdottir  brenner for at mennesker og har de siste årene blitt en etterspurt inspirator og foredragsholder, og hun snakker gjerne om sorg, mot og livsglede noe som gjør at hun er en perfekt ambassadør for FFB. Hennes store kunstprosjekt er å glede andre og ved sin kunst minne menneskene på hvor vakre de er.