Berørt - Historier om ventesorg

Det å få beskjed om at barnet ditt har fått en alvorlig uhelbredelig sykdom eller diagnose, rokker ved selve kjernen av det å bli foreldre. Uvisshet, usikkerhet om fremtiden, drømmer og håp du har for barnet ditt, blir satt på vent. Vi trenger gode ord i møte med alvorlig sykdom og sorg.

Ventesorg er et slik ord. Det beskriver en ”normal” sorg som oppstår når en pasient eller en pårørende ”venter” et dødsfall eller har fått en alvorlig diagnose. Ventesorg er å forholde seg til døden mens den som er døende lever. Samtaler om døden er ofte tabubelagt, både i sosiale sammenhenger og i møte med hjelpeapparatet. Derfor er ventesorgen så viktig å akseptere og forstå. Å kjenne til denne sorgen og sette ord på den, kan hjelpe familie, pårørende, venner, helsepersonell og andre involverte i møtet med dem som lever med ventesorg.

I 2016 fikk Foreningen for barnepalliasjon FFB prosjektmidler til prosjektet "Ventesorg – å vente på døden" fra Helsedirektoratet. Boken "Berørt - historier om ventesorg" ble et resultat av midlene vi fikk.

Vi trenger gode ord i møte med alvorlig sykdom og sorg. Møter, historier og sitater fra de berørte bekrefter dette, også gjennom denne boken.

Vi takker alle pårørende som så modig har delt sine historier med oss og håper vi har klart å formidle deres stemmer på en verdig, vakker og varm måte. Vi som har jobbet med boken kan i hvertfall si at vi har blitt berørt!

Alle medlemmer som var registrert i FFB i 2016 får  tilsendt et eksemplar i februar.

Boken kan kun kjøpes i vår nettbutikk.