Behov for politiske avklaringer i arbeidet med utvikling av barnepalliasjon

Foreningen for barnepalliasjon FFB sitt fagråd har i våres jobbet med å få politiske avklaringer rundt utviklingsarbeidet innen i barnepalliasjon. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt frivillighet og samarbeidsstrategi med det offentlige helsevesenet og kommuner, om et felles mandat for barnepalliative team for å sikre likebehandling og ikke minst om en revidering av nasjonale retningslinjer innen barnepalliasjon 

I april og mai har de tre stortingspolitikerne Tellef Inge Mørland (Ap), Silje Hjemdal (FrP) og Kari Kjønaas Kjos (FrP) stilt viktige spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Her kan du lese spørsmålene og svarene i detalj:  

 

Kari Kjønnaas Kjos, Fremskrittspartiet, Akershus

1) Kari Kjønaas Kjos (FrP): Vil statsråden ta initiativ til å revidere nasjonal faglige retningslinje for palliasjon for barn og unge, slik at den er tilpasset dagens situasjon? Se spørsmål og svar her
 

 

 

 

 

 

Tellef Inge Mørland, Arbeiderpartiet, Aust-Agder

2) Tellef Inge Mørland (A): Vil statsråden ta initiativ til en samarbeidsstrategi innenfor fagfeltet barnepalliasjon, som både omfatter det offentlige helsetilbudet og frivillige aktører som mottar statlige tilskudd? Se spørsmål og svar her

 

 

 

 

 

Silje Hjemdal, Fremskrittspartiet, Hordaland

3) Silje Hjemdal (FrP): Vil statsråden ta initiativ til en tydeliggjøring av et felles mandat for de regionale og lokale barnepalliative teamene slik at disse opprettes med sikte på likebehandling av alvorlig syke barn med forventet kort levetid? Se spørsmål og svar her

 

 

 

 

FFB og fagrådet tar med oss spørsmålene og svarene som viktig innsikt i vårt arbeid med barnepalliasjon i tiden fremover.    

 

Vil du støtte vårt arbeid? Meld deg inn i FFB her:  https://barnepalliasjon.no/medlemskap/