Barnepalliasjon et satsningsområde for barneleger?

Styret i Norsk barnelegeforening har utarbeidet et forslag for hva som skal være  de nye satsningsområder i pediatrien frem til 2021 og som nå er sendt ut til høring for alle barnelegene.
- Det er svært gledelig å lese at barnelegeforeningen har satt dette så tydelig på dagsorden og som et område de vil satse på, sier leder i FFB Natasha Pedersen.
Barnelegene vil utgjør en viktig del av videreutviklingen av fagområdet i Norge. Og bidra til at alle barn og unge som får en livsstruende eller livsbegrensende tilstand får tilgang denne helhetlige omsorgen. Flere barneleger som har vært i kontakt med oss, sier at de mangler kompetanse innen palliativ medisin på barn, sier hun.

Begrepet barnepalliasjon - den lindrende omsorgen for barn og unge har vært lite kjent og brukt i Norge og har vært mest forbundet med barn som har kreft og er i livets sluttfase. Barnepalliasjon, definert av WHO, skal tilbys alle barn og unge uavhengig av diagnose når barnet har fått konstatert en livsstruende eller livsbegrensende tilstand.

Mål og strategien barnelegene har satt seg for dette området er:

  • Jobbe for å sikre en god og total omsorg for barn og unge med livsbegrensende/livstruende sykdommer og deres nære familie- fra diagnosetidspunktet.
  • NBF vil bidra til implementering av nasjonale retningslinjer for barn og unge som kom fra helsedirektoratet i 2016.
  • Etablere tverrfaglige team på alle barneavdelinger.
  • Arbeide for at barn, der det er mulig skal få et behandlingstilbud i hjemmet gjennom ambulante team og samhandling med hjemmetjenesten.
  • Bidra til kompetanseheving og kurs for involverte i sykehus og kommunehelsetjenesten.

Dokumentet skal vedtas på barnelegeforeningens årsmøte i Drammen. 1. juni.  Du kan lese hele dokumentet fra barnelegeforeningen i sin helhet her