Barbara Gelb slutter i "Togheter for Short Lives"

"Together for short lives" er den ledende organisasjonen i  Storbritannia innen barnepalliasjon og betyr enormt mye for arbeidet for 49 000 barn og unge som lever med en livstruende og livsbegrensende tilstand og deres pårørende. Foreningen for barnepalliasjon FFB har samarbeidet med dem, og har siden oppstart hentet mye inspirasjon og kunnskap fra dem.

 

 

Barbara Gelb utalte nylig:

«Avgjørelsen om å slutte som leder av Together for Short Lives har vært vanskelig for meg etter å ha arbeidet så mange givende år innen palliativ omsorg for barn. Jeg vet at dette er rett tidspunkt for meg personlig, og jeg ser frem til det neste spennende kapittelet i livet mitt.

Jeg har vært så heldig å få arbeide sammen med et team og i et styre hvor alle jobber hardt og er flinke og dyktige, og med kolleger som er meget respektert og satt pris på i hele fagfeltet. Men det viktigste har vært alle barna og deres familier som jeg har møtt i årenes løp. De har rørt og inspirert meg, og vist meg nøyaktig hvor mye vi har oppnådd sammen.

Likevel gjenstår det mye. 5-årsplanen vår, som snart blir publisert, er et godt grunnlag for den neste lederen, som skal få jobbe sammen med våre partnere og medlemmer for å utvikle og bygge videre på det viktige arbeidet til «Together for Short Lives.»

Dr Hilary Cass , styreleder i Together for Short Lives, sier følgende:

«Vi har vært svært heldige som har hatt Barbara til å lede arbeidet med "Together for Short Lives" fra sin startfase og gjennom stadfestelsen av barnepalliasjon som et eget fagfelt, og som en økende bevegelse i Storbritannia. Barbara har vært en lidenskapelig forkjemper for barnepalliasjon i Storbritannia, og var en viktig drivkraft bak opprettelsen av det internasjonale nettverket for barnepalliasjon. Under Barbaras ledelse av "Together for Short Lives "har oppmerksomheten rundt barnepalliasjon økt betraktelig. Tildelingen av Den britiske imperieordenen til henne ,fortellere tydeligere enn bare ord om hennes standhaftige og energiske engasjement, og den uvurderlige medvirkningen hun har hatt på fagfeltet gjennom sine år i lederstillingen.

Vi i Foreningen for barnepalliasjon FFB, ønsker Barbara alt godt videre, og lykke til med hva hun enn begir seg ut på fremover.

Nylig har de  avsluttet "Children`s  hospice week i Storbritannia. Se kortfilm her

 

På hjemmesiden til Together for short lifes kan du finne mye nyttige ressurser både til deg som helsepersonell og pårørende ved å trykke her