Årsmøte i FFB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON

Årsmøtet til FFB  er søndag den 22. april 2018, i Kristiansand på Scandic Bystranda.

På vegne av styret i FFB  ble våre medlemmer innkalt til å delta på årsmøtet i Foreningen for barnepalliasjon FFB pr post i februar, via vårt nyhetsbrev og her på vår hjemmeside.

Årsmøte er åpent for alle medlemmer. Dette vil være en fin mulighet til å bli bedre kjent med foreningens arbeid, og vi håper å se deg der. Det er kun de betalende medlemmer som har stemmerett. Foreningen er inne i spennende tider nå,  og optimalisering og det å rigge organisasjonen for fremtiden blir et viktig tema på årsmøtet. Innkallingen sendes også på nytt til våre medlemmer pr .post.

For våre medlemmer som trenger overnatting, har vi avtale hos Scandic til redusert pris. Organisasjonen har dessverre ikke mulighet til å dekke reise eller opphold til årsmøtet, men håper allikevel flest mulig har anledning til å delta. Vi spanderer lunsj og kaffe.

Ønsker du å bestille overnatting og/ eller lunsj, bestilles dette på: kontakt@barnepalliasjon.no senest innen fredag 6.april.

Fristen er absolutt og påmelding er bindende. Deltakelse forutsetter at kontingenten for 2018 er betalt.

Endelig program  (kan lastes ned her):

Kl. 12.00 – 13. 00. Felles lunsj for medlemmene og inviterte i restauranten på hotell bystranda.

Møterom Løvland

Kl. 13.10. Velkommen ved leder og fagansvarlig, Natasha Pedersen og FFBs høyeste beskytter, Laila Dåvøy.

Kl. 13.30. Presentasjon av samarbeidspartnere, Revisor, Fundament og regnskapsbyrå

Kl. 14.00 – 14.30. Kaffepause med kake

Kl. 14.30 - 16.00. Årsmøtet - saksliste:

1.Godkjennelse av stemmeberettigede

2.Godkjennelse av innkalling og dagsorden

3.Valg av møteleder, referenter og underskrivere av protokoll

4. FFBs årsrapport og årsmelding for 2017, kan leses eller lastes ned  her FFBs årsrapport og årsmelding for 2017

5. Valg av regnskapsfører og revisor

6. Presentasjon av prosjekter 2018- Presentasjon av Natasha Pedersen

7. Vårt Eget hus- barnehospice (P1)- Presentasjon av Natasha Pedersen, Trond backer og Arne Bang

8. Økonomi og budsjett 2018- prosjekt 1, 2 og 3 ( Presenteres og deles ut på årsmøtet)

9. Endring av eksisterende vedtekter. Forslag fra styret til nye vedtekter for årsmøtet i FFB, ligger her.

10.Valg av styreleder, styremedlem og vara.

Forslag om saker til behandling. Fristen er utgått og var 28.februar.

Valg av styre i FFB , se møteinnkallingen.

Deltakelse på årsmøte gir deg innsikt og innflytelse på foreningens virksomhet. Det blir rikelig anledning til å diskutere og utveksle erfaringer, og det er også en sosial begivenhet der man kan treffe andre med et sterkt engasjement. Et årsmøte oppleves gjerne både inspirerende og motiverende. Kanskje kan du til og med nyte helgen i sørlandsbyen og kombinere dette med årsmøte?

Program og sakspapirer sendes påmeldte deltagere pr post fra den 4. april og på e-post.

Har du  spørsmål kan dette rettes til kontoret på tlf 99 16 22 23 eller kontakt@barnepalliasjon.no

Ønsker du å bli medlem eller å støtte vårt arbeid? Da kan du tegne medlemskap her

Velkommen til et spennende årsmøte!