Årsmøte gjennomført i FFB

Gjennomført årsmøte i Foreningen for barnepalliasjon FFB.

Søndag 2. april ble det avholdt årsmøte i Kristiansand "hos naboen". Sola strålte og gav varmen til det som skulle bli et flott årsmøte. For første gang siden 2012, besluttet styret i FFB at årsmøtet for foreningen igjen skulle legges til sørlandsbyen etter å ha hatt årsmøtene sine i Oslo de siste 4 årene. Kristiansand er også byen der organisasjonen har sitt utspring og kontor.

Flere medlemmer utenom styret hadde valgt å tilbringe dagen med å komme til FFBs  syvende årsmøte. Årsrapporten ble gjennomgått ( Her kan du lese  Årsmelding og årsrapporten for 2016 PDF) og godkjent. Det ble enstemmig vedtatt at antall varamedlemmer skulle økes fra en til tre personer. I tillegg ble flere nye enstemmig valgt inn i styret. Silje Tutturen og Nina Gresdal  gikk ut som styremedlemmer, vi takker for den flotte innsatsen de begge har gjort for FFB  og ønsker dem masse lykke til videre. - Nina Gresdal benyttet også anledningen til å takke for den reisen hun har fått vært med på så langt i FFB og kommer til å følge med på arbeidet videre. Andrè Grundevig og Isabell Kjærstad Pedersen (tidligere vara) ble valgt inn som nye styremedlemmer. Mette Fagerli og Karin Kvaase ble valgt inn som henholdsvis vara 2 og vara 3. Det ble også på årsmøtet besluttet at styret skal jobbe med å revidere strategiplanen og vedtektene som skal legges frem til årsmøte i 2018.

Styremedlem Nina Gresdal gikk nå av som styremedlem og får her blomster som takk for sin innsats i FFB sitt arbeid av leder Natasha Pedersen

Sosialt samvær og presentasjoner

I forkant av årsmøtet ble det også spandert en deilig tapas lunsj til alle som kom, og det ble holdt en presentasjon om Foreningen for barnepalliasjon FFB. I tillegg holdt Trond Backer og Arne Bang fra firmaet Backer & Bang en presentasjon av strategiplanen for byggingen av Norges første barnehospice – «vår eget hus». Foreningen står fremfor et stort prosjekt og skal jobbe med at av sine viktigste mål nå fremover.

Arbeidshelg og styremøte

Fredag ettermiddag 31. mars møttes også styret på Best Western Hotel Norge i Kristiansand for å gjennomgå arbeidsplaner for hele helgen og de ulike  prosjekter som skal gjennomføres i 2017. Det ble jobbet med budsjetter og utarbeidet en årsplan for alle arrangementer og styremøter. I tillegg ble det avholdt styremøte, der innstillinger til årsmøtet ble vedtatt.

Du kan laste ned   Årsmøteprotokoll 2017 her.

Har du som medlem innspill til saker som du ønsker vi skal behandle? Da kan du sende inn dine saker til oss på mail. Vi bør ha dem innen 14 dager før hvert styremøte.

Datoer for styremøter i 2017:

  • 24. juni
  • 20.september
  • 14.oktober
  • 13.desember