Årsmøte for Foreningen for barnepalliasjon

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB 2019

Årsmøtet søndag 28. april 2019, i Kristiansand på Radisson Blu Caledonien Hotel.

Årsmøte er åpent for alle medlemmer. Dette vil være en fin mulighet til å bli bedre kjent med foreningens arbeid, og vi håper å se deg der. Det er kun de betalende medlemmer som har stemmerett.

For våre medlemmer som trenger overnatting, har vi avtale og redusert pris på Radisson Blu Caledonien Hotel. Organisasjonen har dessverre ikke mulighet til å dekke reise eller opphold til årsmøtet, men håper allikevel flest mulig har anledning til å delta. Vi vil spanderer lunsj og kaffe.

Ønsker du å bestille overnatting og/ eller lunsj, bestilles dette på: kontakt@barnepalliasjon.no senest innen fredag 5. april

Medlemsfordel på Caldonien i kristiansand er Kr. 1 095,- pr enkeltrom pr natt og Kr. 1 295,- pr dobbeltrom pr natt

Fristen er absolutt og påmelding er bindende. Deltakelse forutsetter at kontingenten for 2019 er betalt.

Foreløpig Program

Kl. 12.00 – 13. 00. Felles lunsj for medlemmene og inviterte i restauranten på hotell Caledonien, restaurant Grenseløs.

Kl. 13.10. Velkommen ved leder og fagansvarlig, Natasha Pedersen

Kl. 13.30. Presentasjon av Ambassadør Kathrine Lunde

Kl. 13.45. Presentasjon av ny kunst til foreningen i anledning 10 årsjubileum – Anne Kristin Hagesæter

Kl. 14.00 – 14.30. Kaffepause med kake

Kl. 14.30 – 16.00. Årsmøtet – saksliste:

 1. Godkjennelse av stemmeberettigede
 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 3. Valg av møteleder, referenter og underskrivere av protokoll
 4. FFBs årsrapport og årsmelding for 2018
 5. Valg av regnskapsfører og revisor
 6. Orientering av prosjekter 2019- Presentasjon av Natasha Pedersen
 7. Vårt Eget hus- barnehospice (P1)- Presentasjon og orientering av Natasha Pedersen og Sigmund Salthaug.
 8. Økonomi og budsjett 2019 - prosjekt 1, 2 og 3 (Presenteres og deles ut på årsmøtet)
 9. Valg av Natasha Pedersen som generalsekretær
  Valg av ny styreleder

Forslag om saker som du ønsker til behandling må være sendt oss innen 5. april.

Et årsmøte oppleves gjerne både inspirerende og motiverende. Kanskje kan du til og med nyte helgen i sørlandsbyen og kombinere dette med årsmøte?

Endelig program og sakspapirer sendes påmeldte deltagere pr e-post og blir lagt ut på hjemmesiden.

Foreningen for barnepalliasjon (FFB) søker ny styreleder.

Vi skal fokusere på større og viktigere oppgaver, og derfor ønsker vi nå å hente inn ny styreleder. FFB har satt noen overordnede mål. Vi har nådd mange av disse målene og har oppnådd mye, men dette et arbeid som er kontinuerlig.

Det er flere kvalifikasjoner som er ønskelig hos den nye styrelederen:

 • Har respekt for arbeidet som allerede er gjort og være med å bygge organisasjonen opp for et av sine store mål
 • Ha solid styreerfaring
 • Ledelseserfaring
 • Kan det å jobbe ut fra en visjon
 • Kan frivillighet
 • Organisasjonsutvikling
 • Være strategisk og kan utarbeide strategiplaner
 • Målrettet og resultatorientert
 • Kan jobbe i team
 • Inneha kunnskap om å jobbe med prosjekter
 • Kan håndtere personalsaker og ansatte
 • SoME kunnskaper

Vi håper noen der ute som har solid erfaring kan tenke seg til å være med på å videreutvikle FFB sitt arbeid. Og ikke minst vil se verdien av dette.

Ønsker du å stille som kandidat?

Send oss en e- post med en CV med referanser innen 7. februar til kontakt@barnepalliasjon.no

Den 14. februar på ettermiddagen er det satt av tid til å intervjue aktuelle kandidater. Vi vurderer kun kandidater som har sendt oss skriftlig CV og referanser. For mere spørsmål kan du også ringe tlf 99 16 22 23.