Arendalsuka 2016

Den 15– 19. august var Foreningen for barnepalliasjon FFB, for første gang tilstede med sin egen stand på Arendalsuka. I denne anledning hadde vi bestilt standtelt, og på under 15 minutter var det oppe og stod i all sin prakt i det nydelige sommerværet og klare til mange gode samtaler gjennom hele uka.

Selveste finansministeren Siv Jensen (FrP) kom bort og hilste og er roste FFB for innsatsen. Her er hun sammen med Laila Dåvøy og Karin G Kvaase som er prosjektmedarbeider i FFB.

Selveste finansministeren Siv Jensen (FrP) kom bort og hilste og roste FFB for innsatsen. Her er hun sammen med Laila Dåvøy som er FFBs høyeste beskytter og Karin G Kvaase (til høyre) som er prosjektmedarbeider i FFB. Foto: FFB

Vi hadde valgt plassering av standen vår helt inntil scenen på torvet, her foregikk ulike arrangementer som dans, debatter, underholdning for barn og ungdom. Nytt av året var "Arendalsuka Barn og ungdom". I løpet av uka ble blant annet alle partilederne intervjuet av Aftenpostens egne Junior-journalister på senen på Torvet. I den forbindelse hadde vi de fleste partiledere innom teltet vårt for samtaler.

Allerede første dagen kom Ordføreren Robert Cornels Nordli fra Arendal innom vårt telt for å hilse på og se på vår stand. Her er han sammen med Lederen i FFB Natasha Pedersen

Allerede første dagen kom Ordføreren Robert Cornels Nordli fra Arendal innom vårt telt for å hilse på og se på vår stand. Her er han sammen med Lederen i FFB Natasha Pedersen. Foto. FFB

Vi hadde flere frivillige som stilte opp for oss i løpet av uka,  og onsdag var foreningens høyeste beskytter Laila Dåvøy, tilstede på vår stand. Dette ble også dagen med godt besøk av både fagpersonell og pårørende, Laila gjorde en glimrende jobb med å spre vårt budskap og dele ut brosjyrer. I løpet av uka ble det delt ut diverse informasjon til blant annet jordmødre, sykepleiere, helsesøstre, politikere og pårørende, og det ble mange gode samtaler i teltet vårt.

Her er en av våre frivillige Hanne Sivertsen som stilte opp og fikk et møte med partilederen i Senterpartiet Trygve Salgvold Vedum

Her er en av våre frivillige Hanne Sivertsen som stilte opp under Arendalsuka og fikk et møte med partilederen i Senterpartiet Trygve Salgvold Vedum. Foto: FFB

 

kulturminsiteren

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) var også innom teltet. Ministeren fikk meg seg en brosjyre og fikk seg en god prat med Laila og Karin. Foto: FFB

 

omsorgskomiteen

Lederen av Helse- og omsorgskomiteen på stortinget, Kari Kjønaas Kjos (FrP) og Tone Wilhelmsen Trøen ( H) som også sitter i komiteen kom på standen den siste dagen av Arendalsuka. Her sammen med lederen av FFB, Natasha Pedersen. Foto: FBB

 

Knut Arild

Knut Arild Hareide som er leder i Kristelig Folkeparti var å hilste på Laila Dåvøy og Karin G Kvaase. Foto: FBB

Mange kom også innom for å spørre om hva ordet palliasjon betyr, så budskapet ble godt spredt. Oppsummert var uken en stor suksess, med mange besøkende og nydelig vær.

Rulle Stol og SegwayArendal 2SiljeKarinRullestolsegwayDagrunn Eriksen