Åpent treff for sørgende og deres sosiale nettverk.

 

Støtte og hjelp fra sosialt nettverk er avgjørende. Venner, familie, kolleger og naboer vil så gjerne, men kjenner på utilstrekkelighet. De sørgende vet ikke alltid hva de trenger og vil kanskje ikke belaste andre. For sorg er mangesidig, den overrasker ofte i styrke, uttrykk og tid. Tirsdag 12. sept. 2017 kl 1800—2030 på AHUS, store auditorium arrangeres et åpent treff.

Treffet arrangeres av flere organisasjoner og FFB er medarrangør og vil være tilstede under samlingen.

Se flyer Åpent møte om sorg september 2017

Det vil være enkel servering og har du spørsmål, kan du kontakte Landsforeningen for uventet barnedød på post@lub.no

Arrangører er: LUB, LEVE, FFHB, Barnekreftforeningen,FFB Foreningen for barnepalliasjon, Foreningen vi som har et barn for lite, og Extrastiftelsen.