Åpent folkemøte og oppfølgingsdebatt

Den 20. desember 2017, la palliasjonsutvalget (NOU) fram sin innstilling om palliasjon - den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende, uavhengig av alder og diagnose. Vi arrangerte en debatt i Litteraturhuset i Oslo i januar. Nå er NOU "På liv og død " ute på høring og fristen for å gi innspill er 21.mai.

Foreningen for barnepalliasjon FFB ønsker å følge opp debatten og det videre arbeidet med barnepalliasjon. Vi har igjen invitert noen av Norges fremste helsepolitiske talspersoner fra Helse- og omsorgskomiteen til å komme til Kristiansand, samt Ordføreren, Harald Furre.
Debatten vil bli ledet av Hans Christian Vadseth.

Panelet består av:
Ingvild Kjerkol (AP)
Bård Hoksrud (FRP)
Sveinung Stensland (H)
Olaug Bollestad, leder av komiteen (KrF)
Kjersti Toppe ( SP)
Nicholas Wilkinson (SV)
Carl-Erik Grimstad (V)  ( ikke avklart ennå)
Natasha Pedersen, Foreningen for barnepalliasjon FFB og utvalgsmedlem
Astrid Rønsen, Hospiceforum Norge og utvalgsmedlem
Stein Kaasa, leder av palliasjonsutvalget og professor i palliativ medisin.

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er begrenset antall plasser. Arrangementet er også opprettet på FACEBOOK .

Fra Litteraturhuset i januar

Debatten fikk bred medieomtale blant annet hos NRK Dagsrevyen 21 og TV 2 Nyhetskanalen, og ble ledet av tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen.

Dette kan du lese om her
Du kan se den tidligere debatten i sin helhet på vår kanal på YouTube Debatten på litteraturhuset