Andreas Hus søker avdelingsleder - er det deg, eller kjenner du noen?

Vil du være med å utvikle Norges første barnehospice? Andreas Hus søker avdelingsleder!

Se stillingsannonsen på finn.no. Finn-kode: 229066387.

Høsten 2022 åpner Norges første barnehospice. Vi skal tilby et helhetlig lindrende omsorgstilbud til barn som lever med livstruende og livsbegrensende tilstander, uavhengig av diagnose. Andreas hus skal være et hjem utenfor hjemmet til familiene, følge opp og ta vare på foreldre og søsken gjennom hele sykdomsperioden og tiden etterpå.

Som avdelingsleder vil du etter hvert ha et overordnet ansvar for personalet i barnehospicet. Du rapporterer til generalsekretær i foreningen for barnepallisjon, og blir er en del av vårt lederteam. Som avdelingsleder får du også muligheten til aktiv medvirkning i kompetanseprogrammet og videreutdanningen i barnepalliasjon som nå utvikles i samarbeid med NTNU. Videreutdanningen gir 30 studiepoeng og er obligatorisk for alle som ansettes.

Vi søker en avdelingsleder som evner å skape en bevisst og samlende VI- følelse. Du har et personlig og brennende engasjement for arbeid med alvorlig syke og døende barn og deres familier. Du er opptatt av verdibasert lederskap der nærledelse, etisk refleksjon, modige tilbakemeldinger og personlig veiledning, er sentralt for ansatte. Du er tilstedeværende og har moden kommunikasjon- og relasjonskompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet personalansvar og ansvar for daglig drift i samarbeid med lederteamet
 • Ansvar for opplæring av øvrig personell i samarbeid med fagsykepleier
 • Journalansvar i tråd med gjeldende lovverk tjenestedokumentasjonen
 • Ansvar at elektroniske verktøy/programmer brukes etter intensjonen i samarbeid med fagsykepleier
 • Planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter i samarbeid med generalsekretær, fagsykepleier, økonomileder og øvrig team
 • Ansvar for at kvalitetskrav i lover, forskrifter, interne regler o.a. oppfylles gjennom veiledning og koordinering, samt oppgavefordeling
 • Ansvar for å bidra til læring og forbedring ved aktiv bruk av avviksmeldinger og tilbakemeldinger på opplevd kvalitet
 • Ansvar for HMS og utviklingsarbeid
 • Undervisning, opplysning-, veiledning- og informasjonsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med minst 3 års relevant ledererfaring fra helsevesenet
 • Videreutdanning innen palliasjon er ønskelig med ikke et krav
 • Erfaring fra pediatri er svært ønskelig men ikke et krav.
 • Høy interesse for barnepalliasjon
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, samt å ha god språkforståelse
 • Gode IT- og digitale ferdigheter, erfaring fra elektronisk pasientjournal (EJP)
 • Erfaring med personalarbeid, turnus, budsjetter og økonomistyring
 • God kjennskap og innsikt i offentlige helse- og omsorgstjenester
 • Grunnleggende kunnskap om helserett med vekt på helsepersonells plikter, og pasienter, brukeres og pårørendes rettigheter
 • Kunnskap om prosjektarbeid
 • Ønskelig med kjennskap til frivillig arbeid
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Personlige egenskaper

Som avdelingsleder skaper du en bevisst og samlende og bidrar til VI-følelse

 • Du identifiserer deg med Hospice-ideologien og foreningens verdigrunnlag
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God vurderingsevne og er beslutningsdyktig
 • Reflektert, initiativrik, nøyaktig og strukturert
 • Faglig, etisk engasjert og opptatt av fremdrift og resultat
 • Vektlegger relasjonskompetanse og verdibevissthet; du ser ansatte og har relasjonelt mot
 • God evne til å skape tillit og engasjement gjennom å inspirere, motivere og veilede dine medarbeidere
 • Meget gode samarbeid- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • En sentral rolle i etableringen og driften av Norges første barnehospice
 • Spennende, meningsfulle, utfordrende og varierte oppgaver i opprettelsen av en ny omsorgsmodell
 • Aktiv medvirkning i utviklingen av kompetanse- og videreutdanning i barnepalliasjon, som for tiden utvikles i samarbeid med NTNU
 • Fast ansettelse 100% stilling
 • God pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Et sosialt og trivelig arbeidsmiljø
For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Natasha Pedersen, Generalsekretær hos FFB på nb@barnepalliasjon.no eller Anja Berglihn, Avdelingsleder hos Personalhuset.

Foreningen for barnepalliasjon, FFB er en landsdekkende, frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytral organisasjon, som jobber for å øke kunnskapen og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn og deres familier i Norge

Omgivelsene i Andreas hus vil være minst mulig sykehuspreget. Vi vektlegger lek, liv og mestring. Arkitektur, interiør og estetikk vil speile dette. Våre ansatte opptrer med respekt, lindrer lidelse, gir veiledning trøst og støtte i prosessen frem mot døden. Oppfølging og trøst til familiene etter barnets død er en viktig for oss og vi er opptatt av at tjenestene skal være fleksible, praktiske og støttende i sin utforming.
Tjenestene våre er for familier fra alle trosretninger, uavhengig av; livssyn, kultur og med ulik etnisk bakgrunn. Ved Andreas Hus gis også både døgn- og dagtilbud, avlastning for ungdommer eller barnet alene. Vårt tjenestetilbud skal også fungere som støtte om barnet er hjemme.