Andreas Hus inngår samarbeid med NTNU

Alle ansatte ved Norges første barnehospice vil få etterutdanning innen barnepalliasjon. Nå har Foreningen for barnepalliasjon (FFB) inngått avtale med NTNU som skal levere etterutdanningstilbudet innen fagfeltet.

- Barnehospicet Andreas Hus skal representere spisskompetansen innen norsk barnepalliasjon. Derfor har vi vært opptatt av å legge utdanning som et av fundamentene hospicet skal bygges på, sier generalsekretær Natasha Pedersen i FFB.

Hun og foreningen har vært pådriveren for Norges første barnehospice og et nasjonalt kompetansesenter. Nå planlegges og bygges Andreas Hus i Kristiansand, etter at Stortinget har bevilget støtte over statsbudsjettet til prosjektet.

Etterutdanningsopplegget fra NTNU vil tilsvare 30 studiepoeng.

Natasha Pedersen, generalsekretær i FFB.

FFB har hatt et langvarig samarbeid med utdanningsinstitusjonen som før het Høgskolen i Gjøvik og som nå er en del av NTNU. Blant annet har Pedersen vært en av de faglige ressursene i undervisningen innen palliativ omsorg siden 2011. Da FFB arrangerte nordisk kongress i barnepalliasjon i 2015 skjedde det også i samarbeid med daværende Høgskolen i Gjøvik.

- Gjennom denne kontakten har jeg sett på nært hold kompetansen og fagligheten som gjennomsyrer NTNU i alle ledd. Det var derfor helt naturlig å søke et samarbeid med dem for å gi alle ansatte på Andreas Hus et enda sterkere faglig fundament for jobbene de skal fylle, sier Pedersen.

Heidi Vifladt, instituttleder ved NTNUs institutt for helsevitenskap på Gjøvik, ønsker samarbeidet med Andreas Hus velkommen.

- Andreas Hus har en helhetlig tilnærming til barnepalliasjon, der hele mennesket blir sett. Vi er glade over å få anledning til å gi de ansatte faglig påfyll og etterutdanning, og vi er sikker på at samarbeidet blir til gjensidig nytte, sier Vifladt.