Å hjelpe foreldre som mister barn i mors liv

Den norske kirke vil nå lage bedre ritualer ved dødfødsel.

Utviklingen av avansert fostermedisin har ført til at man også har utvidet palliasjon også til å omhandle begynnelsen av livet -  ved  mor liv - kalt prenatal palliasjon. Den åndelige/ eksistensielle omsorgen er viktig å adressere for de som står ovenfor det å få påvist alvorlige tilstander og sykdommer ved svangerskapet . Et barnedødsfall  er en tragedie uten like. Som forelder er det vanskelig å forestille seg hvordan det vil være å miste et barn, og enda vanskeligere er det å forestille seg den enorme følelsesmessige og åndelige smerten det påfører familier.

Selv om avviket er så alvorlig at det er økt risiko for dødfødsel, må den gravide og hennes familie møtes med den samme respekt som gravide med friske foster. Det kan i tillegg være riktig med spesiell oppfølging av en slik graviditet for å forebygge ekstra traumer for foreldre og søsken i forkant, noe som også religiøse ledere og prester må  bidra inn i,  sier Natasha Pedersen i FFB.

Den norske kirke vil nå hjelpe foreldre som har mistet barn i mors liv med å bedre ritualene.
I fjor måtte 183 foreldrepar gjennom den tunge prosessen å føde et dødt barn, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Forrige uke var biskop­ene samlet til bispemøte. En av sakene på programmet er ­«Liturgiske handlinger ved dødfødsel». Målet er å lage en ressursbank med forslag til praktiske løsninger, salmer og bibeltekster.
– Når prestene opplever krev­ende situasjoner som kirken ikke har faste ordninger på, er det ­naturlig at vi som har læreansvar kommer på banen for å finne gode ordninger og felles ord som man kan bruke – og hvile i. Det er stor enighet blant biskopene om at dette er et uløst behov, forklarer Ingeborg Midttømme, biskop i Møre.

- Natasha Pedersen, leder i FFB sier at all kulturelle, åndelige og religiøse tro skal respekteres, og bør gi en rett til åndelig omsorg og støtte i samsvar med foreldrenes  og at ritualene må tilpasses de ulike tro og livssynsamfunn de representerer. Her er det nok helt sikkert flere religiøse ledere som kjenner at dette er krevende. - Det er bra at den norske kirke tar tak i dette og kanskje man skulle fått til et samarbeid på tvers av religioner. Dette kan også vi bidra til.

Du kan også lese mere om saken i Avisen vårt land her