860 000 kroner i støtte fra Extrastiftelsen

Dokumentar om barnepalliasjon

I samarbeid med Wemake (tidligere Sheriff Film Company) er vår ambisjon er at filmen skal bidra til større åpenhet omkring «døden» og «barn som dør». Med ekte historier ønsker vi å berøre folk, skape gjenkjenning for folk i samme situasjon, vekke empati og løfte frem en usynlig gruppe av alvorlig syke og døende barn – barn som har livstruende og livsbegrensende tilstander. Gjennom økt kunnskap om og forståelse for hva barnepalliasjon innebærer, skal filmen bidra til at alvorlig syke og døende barn skal få et bedre omsorgstilbud.

Wemake og samarbeid med Foreningen for barnepalliasjon FFB

Wemake skal være ansvarlig for produksjonen av dokumentaren og består av et team med lang erfaring fra film- og tv-bransjen: Eivind Sæther (executive producer), Beril Holte Rasmussen (outreach produsent), Anita Aamodt Enersen (innholdsprodusent, manus og regi) Erik Ricther Strand (film- og TV-regissør og rådgiver i prosjektet).

I november 2018 arrangerte FFB en studietur til Tyskland for å besøke to barnehospice, Kinderhospiz Sterntaler og Regenbogenland. Delegasjonen bestod av medlemmer i FFB, helsepersonell og politikere. Wemake var med på reisen for å få innsikt i hva et barnehospice er og dokumentere selve studieturen. I tillegg så har også de også produsert en hel rekke kortfilmer for foreningen, som også har vært på reklamefrie dager. Wemake har jobbet med FFB helt siden 2015 og kjenner arbeidet til foreningen godt.

Ekstrastiftelsen sier i sin kommentar til tildelingen: «Dette er viktig prosjekt på et underkommunisert område. Det bør tidlig jobbes med å legge konkrete planer for hvordan filmene skal formidles til ansatte i helse- og omsorgstjenester og eventuelt brukes i undervisning»

Et annet tabu enn selve døden, er å snakke om det

Generalsekretær Natasha Pedersen i FFB sier: «Vi er svært fornøyde med tildelingen av prosjekt midler fra Extrastiftelsen. Dette gir FFB også en ytterlig mulighet til å spre mer informasjon om det viktige arbeidet vi gjør. Barn som er døende, er et tabubelagt område. Tradisjonelt sett er helsevesenet innrettet for å lindre, helbrede og redde liv. Målet er å unngå døden – ikke å legge til rette for en verdig død. Foreldrene har ofte mange spørsmål; «Hva skjer med barnet mitt når det dør, har barnet mitt det vondt, hva skal vi se etter, forstår hun hva som skjer?». Mange foreldre erfarer også hvor vanskelig det er for helsepersonell å snakke om døden. Hvordan er det for helsepersonell å behandle alvorlig syke og døende barn, hvilke utfordringer og dilemmaer opplever de i møte med barna og deres pårørende? At døden er så tabulagt, er en stor belastning for familiene som er berørte. Vi har et godt og svært bra samarbeid med Wemake over mange år nå, og vet at vi får et bra sluttprodukt»

Går du med en ide eller ønsker å søke penger til forsking innen barnepalliasjon?

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse, og bidrar til å realisere små lokale prosjekter, større helseprosjekter samt 3-årige forskningsforløp.

ExtraStiftelsen bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

For å søke om støtte til helse- eller forskningsprosjekter må søker søke gjennom en av de 36 godkjente søkerorganisasjoner. Foreningen for barnepalliasjon er en av disse.

Søknader til Extrastiftelsen via FFB har interne søknadsfrister:

  • 13. januar intern søknadsfrist ExtraStiftelsens helseprosjekter vår.
  • 15. mars søknadsfrist ExtraExpress vår.
  • 2. mars intern søknadsfrist for ExtraStiftelsens forskningssøknader.
  • 15.august intern søknadsfrist ExtraStiftelsens helseprosjekter høst.
  • 15. september søknadsfrist ExtraExpress høst.

Se også: www.extrastiftelsen.no