25 års jubileum for hospice og palliasjon i Danmark

Besøk til Lukashuset

Lukashuset er Danmarks første hospicetilbud til barn og unge med livstruende eller livsbegrensende tilstander og åpnet i november 2015. Hospicet ligger i København og drives og eies av Sankt Lukas Stiftelse. Stiftelsen er en diakonal organisasjon og har den danske folkekirke og det diakonale som grunnlag. Dette innebærer at det levende diakonale felleskapet videreføres i det moderne kristne felleskapet.

Endelig så skulle  noen fra FFB få muligheten til å besøke barnehospicet i København. Vi ble ønsket varmt velkommen av en stolt hospicesjef Thomas Feveile, og to ansatte fra Lukashuset, avdelingssykepleieren Nanette og Singe Hørlük som er utviklingskonsulent. De jobber begge daglig på Lukashuset. Thomas holde en presentasjon  om arbeidet og oppstarten av Lukashuset, og vi kunne smile godt da flere av deres referanser var til FFB. Vi fikk mange gode timer med erfaringsutveksling og de kunne også fortelle at "grunnboken i barnepalliasjon" var hyppig brukt.

 

 

Barnepalliasjon har hatt en rask utvikling i Danmark

Barnepalliasjon har hatt enda kortere tid på den faglige og politiske dagsorden i Danmark enn i Norge.  Men i Danmark har de hatt lengre tradisjoner for palliasjon til voksne enn i Norge og har etablert i alt 20 hospicer. Hospicene er selveiende institusjoner, men har driftsavtale med en region og opererer under helselovgivningen. Oppholdene er gratis, og med fritt sykehusvalg kan pasienter som fyller kriteriene for opphold  selv velge hvilket hospice de vil komme til. I Danmark er hospicetilbudet definert som en del av spesialisthelsetjenesten, og hospice er i Danmark regulert i Sundhedsloven.

Lukashuset  har 4 plasser/familieenheter i eksisterende bygg. I løpet av de første 11 månedene har det vært innlagt 12 barn med familier. Familiene kommer fra hele landet og er blitt henvist dit fra legen, eller ved å ha kontaktet dem selv. Barnehospicet har også et godt samarbeid med sykehuset. Den gjennomsnittlige belegningsprosenten var 65 %  i begynnelsen, men hospicet må nå avvise familier pga kapasitetsproblemer. Halvparten av barna som var der det første året, var under 1 år gamle. Det er barn som lider av stoffskiftesykdom,  nevrologiske sykdommer, medfødte misdannelser og kreft som har opphold der. Syv av de 12 innlagte barna døde det første året og 4 av disse på Lukashuset. Sankt Lukasstiftelsen ga Videncenter for rehabilitering og palliation i oppdrag å evaluere Lukashuset med sikte på å kvalitetssikre og videreutvikle den palliative innsatsen i Lukashuset. Evalueringen viser blant annet at Lukashuset har bidratt til å øke familiens livskvalitet ved å skape ro omkring familien og yte en individuelt tilpasset innsats. Evalueringsrapporten kan du lese her

Seminar om synet på dødelighet og udødelighet og utvikling av palliasjon i Danmark

Forskere, studenter, ledere, politikere og helsepersonell var deltakere på seminaret som hadde innholdsrike og bra foredrag! Professor Helle Tim presenterte forskningen og statusen for palliasjonsfeltet i Danmark, etterfulgt av professor i Sosiologi, Michael Hviid Jacobsen som hadde et foredrag om dødlighet og udødelighet gjennom de siste 200 årene i Danmark.

Professor, sosiolog og historiker David Clark fra Glasgow Universitet presenterer den historiske utvikling av hospice og Palliative Medicine i England.

Lyst til å lære mere?

Her kan du se to av foredragene som ble holdt på YOUTUBE

Foredrag  om dødelighet og udødelighed gjennom de siste hundrede år i Danmark av Professor og sosiolog Michael Hviid Jacobsen fra Aalborg Universitet, Link

Foredrag om den historiske utviklingen  av hospice og palliative medisin av Professor David Clark her