10 års markering for barnepalliasjon

Fra ildsjels engasjement til profesjonell interesseorganisasjon

Gjennom 10 år har Foreningen for barnepalliasjon satt den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn på den politiske og faglige dagsorden. Vi følger familier fra hele landet fra diagnosetidspunkt, gjennom sykdomsforløp, til død og tiden etterpå – gjennom ulike settinger i helsesektoren. FFB er også en premissleverandør – og deler kompetanse med pårørende, helsearbeidere og hele det offentlige helsevesenet gjennom kurs og opplæring, informasjon og opplysninger. Vårt overordnede mål er å oppfylle Verdens Helseorganisasjon WHO sin definisjon på barnepalliasjon som innebærer å bidra til at alvorlig syke og dødende barn og deres pårørende skal få et kvalitativt godt, helhetlig og likeverdig behandlings- og omsorgstilbud i tråd med internasjonale anbefalinger.

Hvordan ser egentlig fremtiden ut for barnepalliasjon?

Vi har ikke lyktes før alle familier blir ivaretatt – uavhengig av barnets diagnose, religion og ønsker. Fremtiden bestemmes av hvordan vi kan sette familiene først og samarbeide på tvers av profesjon og hierarki, samarbeide på tvers av helsesettinger, og hvordan vi faktisk jobber i team.
Et alvorlig sykt barn og deres familie som ikke får et helhetlig tilbud om barnepalliasjon – er et barn og en familie for mye. Fremtiden vil være avhengig av hvordan man klarer å samarbeide til det beste for hver og en familie – det er både rom og nok jobb for oss alle.

Jubileumsfest 2. november i Kristiansand med Solveig Kloppen

Vi ønsker å markere dette med et stort jubileumsarrangement lørdag 2. november på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand. Her vil medlemmer av foreningen fra hele landet og spesielt inviterte samarbeidspartnere fra det internasjonale fagmiljøet være tilstede, og vi håper også at mange bedrifter kan legge årets julebord for sine ansatte til den kvelden. Det blir mye bra på programmet og vi kan avsløre at det kommer andre prominente gjester på besøk. Vi kan nå røpe at lederen av Helse- og omsorgskomiteen, Geir Jørgen Bekkevold (KRF) fra Stortinget kommer.

Gratis hotellovernatting og middag til 30 av våre betalende medlemmer

Vi har 30 gratis billetter til 10 års jubileumet for våre betalende medlemmer, som får dekket en natt på hotell Caledonien, jubileumsmiddagen og arrangementet. Her er det første mann til mølla som gjelder, og våre medlemmer kan melde seg på til kk@barnepalliasjon.no. Det er kun våre medlemmer som bor andre steder enn i Agder som får dekket en natt på hotellet fra lørdag til søndag!

Last ned invitasjon

Dagen før arrangerer vi en fagdag med internasjonale gjesteforelesere på UIA , denne er også gratis for våre medlemmer (begrenset antall). Det kan du lese mer om her.

Et arrangement for alle og årets mest meningsfylte julebord

Kanskje kan du la dette være årets julebord for deg og dine ansatte i bedriften. Eller for din institusjon? Arrangementet vil være åpen for alle. Vi lover et flott og spektakulært program, et julebord kan vel neppe bli så meningsfullt enn dette.  For andre som ønsker å støtte opp, bedrifter og ansatte som ønsker å delta, så kan dere melde dere på her 

Velkommen skal du være!

Meld deg på arrangementet